Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μετρητές Ψυχρού Νερού) Κανονισμοί του 2001» και 2. «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μετρητές Θερμού Νερού) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Σοφοκλής Φυττής

Πρόδρομος Προδρόμου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Γιαννάκης Ομήρου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, που και οι δύο εκδίδονται με βάση το άρθρο 68 της βασικής νομοθεσίας για τα μέτρα και σταθμά, σκοπείται η εναρμόνιση της εσωτερικής μας νομοθεσίας με δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο.

Ειδικότερα, με τους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται ο καθορισμός των τεχνικών και μετρολογικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν οι μετρητές ψυχρού νερού, για να επιτρέπεται η εμπορία και χρήση τους. Με τους δεύτερους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται επίσης ο καθορισμός των τεχνικών και μετρολογικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν οι μετρητές θερμού νερού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρητές ψυχρού και θερμού νερού δε χρησιμοποιούνται ακόμη στην Κύπρο και δεν υπάρχει οποιαδήποτε υφιστάμενη νομοθεσία που να διέπει τα όργανα αυτά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε όλα τα πρόσθετα στοιχεία που θεώρησε χρήσιμα για την εξέταση των πιο πάνω κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

18 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων