Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιώργος Λιλλήκας
Μαρία Κυριακού Σταύρος Ευαγόρου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μάριος Ματσάκης
Χρίστος Μαυροκορδάτος Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από την ίδια, σε δύο συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Οκτωβρίου και 11 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Συνδέσμου Χρηματοδοτικών Οργανισμών, της Παγκύπριας Συνεργατικής Ομοσπονδίας, του Εφόρου Συνεργατικής Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διασαφήνιση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας για την καταναλωτική πίστη και ο καθορισμός νέου τύπου υπολογισμού της μείωσης του συνολικού κόστους της πίστωσης, σε περίπτωση προεξόφλησης του οφειλόμενου ποσού σε πιστωτικές συμφωνίες ή συμφωνίες στεγαστικών δανείων.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Χρηματοδοτικών Οργανισμών, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών, του Εφόρου Συνεργατικής Ανάπτυξης και της Παγκύπριας Συνεργατικής Ομοσπονδίας δήλωσαν ότι άρχισαν διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τροποποίηση του νόμου για την καταναλωτική πίστη, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν την παράταση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του κατά τρεις μήνες, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων αυτών, εισήγηση με την οποία συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας ομόφωνα την πιο πάνω εισήγηση, διαμόρφωσε ανάλογα τις διατάξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε η εφαρμογή του περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμου να αρχίσει την 1η Απριλίου αντί την 1η Ιανουαρίου 2002, αφήνοντας σε εκκρεμότητα για επανεξέταση τις υπόλοιπες διατάξεις της.

 

17 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων