Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τον κανονισμό που τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Καθορισμένα Πρότυπα - Τροποποίηση Εικοστής Τρίτης Σειράς) Κανονισμός του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιώργος Λιλλήκας
Μαρία Κυριακού Σταύρος Ευαγόρου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μάριος Ματσάκης
Χρίστος Μαυροκορδάτος Άριστος Χρυσοστόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τον πιο πάνω κανονισμό σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια της μελέτης του όλου θέματος κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Υγείας και Εσωτερικών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών καθώς και της εμπλεκόμενης εταιρείας.

Με τον υπό αναφορά κανονισμό, που εκδίδεται με βάση τα άρθρο 8 και 23 της νομοθεσίας για κυπριακά πρότυπα και τον έλεγχο ποιότητας, σκοπείται η παράταση για ακόμα δύο χρόνια της ημερομηνίας εφαρμογής της πρόνοιας, με βάση την οποία απαγορεύεται η μεταφορά νερού από την πηγή πριν από την εμφιάλωση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η παράταση εφαρμογής της πιο πάνω πρόνοιας κρίνεται αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί χρόνος στη συγκεκριμένη εταιρεία να εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια για την ανέγερση εμφιαλωτηρίου δίπλα στην πηγή του νερού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι αναμένεται σε ένα χρόνο περίπου να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος για τη διάθεση και πώληση νερού και κατ’ επέκταση ο υπό συζήτηση κανονισμός θα καταργηθεί.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας δήλωσαν ότι δεν εκδόθηκε η συγκεκριμένη πολεοδομική άδεια, γιατί δεν πληρούνται οι όροι προστασίας της πηγής του νερού, όπως αυτοί καθορίζονται από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Οι εκπρόσωποι της ενδιαφερόμενης εταιρείας δήλωσαν ότι η διάτρηση ανορύχθηκε νόμιμα για τις ανάγκες του εμφιαλωτηρίου κατόπιν σχετικής άδειας του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος.

Υπό το φως των πιο πάνω η επιτροπή έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την έγκριση του υπό αναφορά κανονισμού.

Τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης του όλου θέματος στην ολομέλεια του σώματος. Με βάση τις πιο πάνω θέσεις, η επιτροπή θέτει το όλο θέμα ενώπιον της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης.

 

17 Δεκεμβρίου 2001

 

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων