Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2001» και 2. «Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου  
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης  
Σοφοκλής Φυττής Πρόδρομος Προδρόμου  
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου  
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου  
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης  
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου  

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του πιο πάνω νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εσωτερικής μας νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις οδηγίες που περιλαμβάνουν κατάλογο κατηγοριών τροφίμων που προορίζονται για ειδική διατροφή, δηλαδή τροφίμων που ανταποκρίνονται σε δηλούμενο θρεπτικό προορισμό, και που καθορίζουν κριτήρια σύνθεσης για τα παρασκευάσματα για βρέφη και για τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Τρόφιμα (Έλεγχος και Πώληση), ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κανονισμών που υιοθετούν το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό και ειδικότερα η έκδοση των κανονισμών που αναφέρονται πιο πάνω.

Με τους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται ειδικότερα ο καθορισμός των κατηγοριών τροφίμων που προορίζονται για ειδική διατροφή, ο καθορισμός των προδιαγραφών σήμανσης της συσκευασίας τους, καθώς και οι υποχρεώσεις των παρασκευαστών των αντιπροσώπων τους και των εισαγωγέων των υπό αναφορά τροφίμων.

Με τους δεύτερους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται τα κριτήρια σύνθεσης των παρασκευασμάτων για βρέφη και των παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας (για παιδιά άνω των τεσσάρων μηνών) όσον αφορά την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και άλλα συστατικά. Επίσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις πώλησης και εξαγωγής τους σε τρίτες χώρες που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ρυθμίζεται η διαφήμιση των παρασκευασμάτων και η πληροφόρηση σχετικά με τη διατροφή των βρεφών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε όλα τα πρόσθετα στοιχεία που έκρινε χρήσιμα για την εξέταση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των κανονισμών, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση και των δύο κανονισμών όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

14 Δεκεμβρίου 2001

 

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων