Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Δημήτρης Συλλούρης  
Ελένη Θεοχάρους Μη μέλη της επιτροπής:
Δώρος Χριστοδουλίδης Μάριος Ματσάκης
Άντρος Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση του Πρωτοκόλλου που υπογράφτηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το ευρετήριο των διμερών συμφωνιών. Το πιο πάνω Πρωτόκολλο υπογράφτηκε σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 47.210 και ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 1998.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του αρμόδιου υπουργείου, με το υπό κύρωση Πρωτόκολλο σκοπείται η ενίσχυση του νομικού πλαισίου των ρωσοκυπριακών σχέσεων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρείται το διάδοχο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης όσον αφορά διεθνείς δεσμεύσεις της. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το υπό κύρωση Πρωτόκολλο καθορίζει ποιες από τiς συνθήκες που είχαν συνομολογηθεί μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σοβιετικής Ένωσης θα συνεχίσουν να ισχύουν μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ποιες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι να διευθετηθούν διαφορετικά οι σχέσεις των δύο χωρών στους αντίστοιχους τομείς και ποιες θα παύσουν να ισχύουν. Σύμφωνα με τη διαβεβαίωση της εκπροσώπου του αρμόδιου υπουργείου, στην περίπτωση που οι συνομολογηθείσες συμβάσεις θα παύσουν να ισχύουν η Δημοκρατία έχει προβεί ή θα προβεί στη συνομολόγηση νεότερων συμβάσεων με το ίδιο αντικείμενο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του Πρωτοκόλλου στο οποίο αναφέρεται.

 

12 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων