Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων Βίας σε Αεροδρόμια που Εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Δημήτρης Συλλούρης  
Ελένη Θεοχάρους Μη μέλη της επιτροπής:
Δώρος Χριστοδουλίδης Μάριος Ματσάκης
Άντρος Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση του Πρωτοκόλλου για την καταστολή παράνομων πράξεων βίας σε αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική αεροπορία, στο οποίο η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2001.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος. Το υπό κύρωση Πρωτόκολλο συμπληρώνει τη σύμβαση για την καταστολή παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, η οποία έχει ήδη κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία από το 1973.

Ειδικότερα, με το Πρωτόκολλο αυτό επεκτείνεται η εφαρμογή των προνοιών της πιο πάνω σύμβασης εκτός από τα αεροδρόμια, για τα οποία γίνεται ήδη πρόνοια στη σύμβαση, και στα αεροσκάφη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του Πρωτοκόλλου στο οποίο αναφέρεται.

 

12 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων