Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και Άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης Διατάξεις Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας: Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αντώνης Καράς, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος
Ελένη Θεοχάρους Αντώνης Καράς
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Τορναρίτης
Κυριάκος Τυρίμος Ελένη Θεοχάρους
Θάσος Μιχαηλίδης Μη μέλη των επιτροπών:
Μάριος Ματσάκης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρούλα Βασιλείου
Δώρος Θεοδώρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μελέτησαν το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία τους που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής, καθώς και η κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της σύμβασης αυτής που απαγορεύει την κλωνοποίηση ανθρώπινων όντων.

Πρόσθετα, στον προτεινόμενο νόμο:

1. καθορίζονται η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ως το αρμόδιο σώμα για την εφαρμογή της σύμβασης και οι πρωτοκολλητές των επαρχιακών δικαστηρίων ως τα αρμόδια πρόσωπα ενώπιον των οποίων θα δίδεται συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

2. απαγορεύεται η έρευνα σε έμβρυα εκτός οργανισμού.

3. κατοχυρώνονται τα δικαιώματα αποζημίωσης των ατόμων που υπέστησαν βλάβη. και

4. προνοείται η δυνατότητα έκδοσης απαγορευτικών διαταγμάτων με σκοπό τον τερματισμό ή την παρεμπόδιση παράνομης παραβίασης των δικαιωμάτων και αρχών που κατοχυρώνονται στη σύμβαση.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας επισήμανε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο αποτελεί νόμο πλαίσιο με σκοπό την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την απαγόρευση της κλωνοποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης στο πεδίο εφαρμογής της βιολογίας και της ιατρικής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπό το φως των όσων κατατέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κύρωση της πιο πάνω σύμβασης και του σχετικού πρωτοκόλλου.

 

11 Δεκεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων