Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Γιαννάκης Θωμά Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Χατζηγεωργίου  
Κώστας Κωνσταντίνου Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Περδίκης
Σωτήρης Σαμψών  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Νοεμβρίου 2001. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Τμήμα Γεωργίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι να εισαγάγει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ελέγχου της εμπορίας και χρήσης γενετικού υλικού των ζώων.

Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο προδιαγράφει και ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων και καθηκόντων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που έχουν στόχο τη διασφάλιση της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας γενετικού υλικού των ζώων που να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια, νόσημα ή ανωμαλίες κληρονομικής φύσης και που να πληρεί υψηλές ποιοτικά και υγειονομικά προδιαγραφές. Επιπρόσθετα η προτεινόμενη νομοθεσία στοχεύει στον έλεγχο όλων όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και προσδιορίζει τις δυνατότητες σωστής χρήσης της βιοτεχνολογίας τόσο στη ρύθμιση της παραγωγικής κατεύθυνσης των παραγωγικών ζώων όσο και στην παραγωγή ζώων γενετικά ανθεκτικών σε διάφορες παθήσεις ή ασθένειες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Τμήμα Γεωργίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εισηγήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις στο υπό εξέταση νομοσχέδιο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του. Επιπρόσθετα ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας δήλωσε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, καθώς και οι κανονισμοί που θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή διασφαλίζουν τη μη εφαρμογή των διατάξεών τους στο θέμα της κλωνοποίησης, όσον αφορά τις βιοτεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υπό το φως της εξέτασης όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

10 Δεκεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων