Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Γιάννος Λαμάρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Ντίνος Μιχαηλίδης
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2001.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μελών δημοτικού συμβουλίου δεν υπερβαίνει τους δέκα τη Διαχειριστική Επιτροπή του δήμου να αποτελεί η ολομέλεια του συμβουλίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001».

10 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων