Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου ΔώροςΘεοδώρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας για παροχή κυβερνητικής εγγύησης στο Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου για την αποπληρωμή δανείου ύψους £5.494.062,56 που το σφαγείο συνήψε με τους Δανειστικούς Επιτρόπους. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, το εν λόγω δάνειο συνάφθηκε με σκοπό την ενοποίηση των δανείων που το σφαγείο είχε εξασφαλίσει από τρεις τράπεζες (Κύπρου, Αναπτύξεως και Ελληνική), όπως και της οφειλής του προς την κυβέρνηση για τις έντοκες δόσεις που η τελευταία έχει καταβάλει εκ μέρους του ως εγγυητής των δανείων που εξασφαλίστηκαν με βάση το Πρωτόκολλο Κύπρου/Γαλλίας.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης της επιτροπής ζητήθηκε και κατατέθηκε το ύψος του συμφωνηθέντος επιτοκίου δανεισμού, καθώς και η σχετική συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των επιπρόσθετων στοιχείων που ζητήθηκαν και κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σ’ αυτό.

 

10 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων