Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Νίκος Πιττοκοπίτης
Γιαννάκης Θωμά Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου, της ΠΑΣΥΔΥ, του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου, του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και της Συντονιστικής Επιτροπής Λειτουργών Ευημερίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τα του νόμου απαιτούμενα προσόντα να διοριστούν ως Λειτουργοί Ευημερίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και να δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση, για να εγγραφούν στο μητρώο επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών ως επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ότι η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθότι οι πρόνοιες του νόμου περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή το Δεκέμβριο του 2000 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2001, επηρεάζουν τη διαδικασία πλήρωσης είκοσι περίπου κενών θέσεων Λειτουργού Ευημερίας 3ης Τάξης. Οι πρόνοιες αυτές, δήλωσε, δε συνάδουν με τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας της θέσης, τα οποία ως εκ τούτου πρέπει να τροποποιηθούν. Δεδομένης όμως, όπως δήλωσε ο ίδιος, της χρονοβόρας διαδικασίας τροποποίησης των επηρεαζόμενων σχεδίων υπηρεσίας της θέσης και έχοντας υπόψη την ανάγκη για την όσο το δυνατό γρηγορότερη προώθηση του θέματος, ούτως ώστε να απαμβλυνθεί το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού και της ύπαρξης πολλών κενών θέσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το υπουργείο του, μετά και από σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, προχώρησε στην κατάθεση στη Βουλή του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Περαιτέρω, ο ίδιος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκπόνηση μελέτης που αφορά την καταγραφή των αναγκών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για δημιουργία νέων θέσεων, την αλλαγή των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας και τη νέα δομή που θα έχουν οι υπηρεσίες αυτές, η οποία μελέτη αναμένεται να συμβάλει στην υιοθέτηση λύσεων που θα αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα στελέχωσης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας τόνισε ότι, δεδομένου του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές, επιβάλλεται να πληρωθούν αμέσως οι θέσεις, γι’ αυτό και τάχθηκε υπέρ των προνοιών του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου εξέφρασε την αντίθεση του συνδέσμου στην υπό αναφορά τροποποίηση, δηλώνοντας ότι το υπουργείο θα έπρεπε να προχωρήσει στην τροποποίηση των επηρεαζόμενων σχεδίων υπηρεσίας και όχι στην τροποποίηση που τώρα επιχειρεί. Ήδη, δήλωσε η ίδια, παρ’ όλο που η νομοθεσία ψηφίστηκε από τη Βουλή το Δεκέμβριο του 2000, η έναρξη της ισχύος της μετατέθηκε για την 1η Μαρτίου του 2001, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην αρμόδια αρχή να προωθήσει την πλήρωση κενών θέσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Με την υπό αναφορά τροποποίηση, τόνισε, ουσιαστικά επιχειρείται μια νέα αναστολή εφαρμογής βασικών προνοιών του νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Κλάδου Υπαλλήλων Κοινωνικής Ευημερίας της ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που αρχικά τάχθηκαν υπέρ της υπό αναφορά τροποποίησης, σε μεταγενέστερο στάδιο και με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή διαφώνησαν με την προώθηση της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου επέκριναν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καθυστέρησή του να προωθήσει αλλαγή των σχεδίων υπηρεσίας μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου και συνέστησαν την άμεση προώθηση της σχετικής μελέτης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου εξέφρασαν την άποψη ότι ενόψει της εκπόνησης της μελέτης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δε θεωρούν ότι η ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο θα δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Λειτουργών Ευημερίας συμφώνησαν με την υπό αναφορά τροποποίηση, δηλώνοντας ότι αυτή θα συμβάλει, ώστε να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην πρόσληψη προσωπικού στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και να παρασχεθεί χρόνος, για να ολοκληρωθεί η μελέτη αναδιοργάνωσής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και πιστεύοντας ότι η ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και η συζήτηση των συμπερασμάτων της αναμένεται να συμβάλουν στην υιοθέτηση λύσεων με τις οποίες θα αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα στελέχωσής τους, με επιστολή της ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου, ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να επισπεύσει τη σχετική διαδικασία στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών κ. Γιώργος Βαρνάβας, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα ακόλουθα:

- Παρ’ όλον ότι υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ισχύουσας νομοθεσίας με την οποία κατοχυρώνεται το επάγγελμα των κοινωνικών λειτουργών, που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2000 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου του 2001, εντούτοις επικρίνουν την εκτελεστική εξουσία για την καθυστέρηση που επέδειξε στη λήψη των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής της.

- Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις άμεσες υποχρεώσεις τους, τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να πληρωθούν αμέσως οι κενές θέσεις Λειτουργού Ευημερίας που υπάρχουν στις εν λόγω υπηρεσίες, αφού σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τους αρμοδίους, θα υπάρξει καθυστέρηση στην πλήρωσή τους.

- Διατυπώνουν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διεκπεραίωση της μελέτης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας από το αρμόδιο υπουργείο και δηλώνουν ότι είναι η τελευταία φορά που συναινούν σε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση η οποία ουσιαστικά επιφέρει αναστολή εφαρμογής βασικών προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας.

- Καλούν την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει αμέσως και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των κενών θέσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Οι βουλευτές μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί στις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

10 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων