Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

´Eκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Ζαχαρίας Κουλίας  
Γιώργος Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Παπαπολυβίου Δημήτρης Συλλούρης
Γεώργιος Γεωργίου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Τάσσο Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και την κ. Ανδρούλα Βασιλείου εκ μέρους των Ενωμένων Δημοκρατών και κηρύχθηκε ως θέμα επείγουσας φύσης σε σημερινή συνεδρία της.

Σκοπός της εν λόγω πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε η προβλεπόμενη από τους σχετικούς κανονισμούς αύξηση που επέρχεται από την 1η Δεκεμβρίου 2001 στα τέλη ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών που παρέχει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου να μην εφαρμοστεί και το ύψος τους να παραμείνει στα σημερινά επίπεδα μέχρι το τέλος του προσεχούς Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες των τελών για τις οποίες προτείνεται να μην εφαρμοστεί η προβλεπόμενη αύξηση είναι τα τέλη για κλήσεις προς το διαδίκτυο, τα τέλη για παροχή κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης και τα τέλη κλήσεως εσωτερικού.

Όπως είναι γνωστό τα νέα τέλη της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου καθορίστηκαν με σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 30 Νοεμβρίου 2000. Για ορισμένες κατηγορίες των τελών αυτών, για τις οποίες γίνεται πιο πάνω αναφορά, προβλέπεται στους ίδιους κανονισμούς αύξηση από την 1η Δεκεμβρίου του τρέχοντος χρόνου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό εξέταση πρόταση νόμου, η οποία αναλύθηκε ενώπιον της επιτροπής από τον πρόεδρό της κ. Νίκο Πιττοκοπίτη και την κ. Ανδρούλα Βασιλείου, απώτερος στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να παρασχεθεί στο μεσοδιάστημα αυτό η ευχέρεια στη Βουλή να προβεί σε γενικότερη θεώρηση του όλου ζητήματος, υπό το φως και των στοιχείων που θα κατατεθούν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη γενικότερη εικόνα των οικονομικών δεδομένων της σε ό,τι αφορά τα κέρδη κατά υπηρεσία, το κόστος των υπηρεσιών, το συσσωρευμένο αποθεματικό, τυχόν επιχορηγούμενες υπηρεσίες κ.λπ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί με διαφωνία των μελών της βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφωνούν με την υπό αναφορά πρόταση νόμου και εισηγούνται τροποποίησή της, ώστε τα τέλη κλήσεων προς το διαδίκτυο να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα όχι μέχρι συγκεκριμένης ημερομηνίας, αλλά επ’ αόριστον.

 

29 Νοεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων