Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 38 και 39 της νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα, σκοπείται η προσθήκη νέων κλάσεων και υπηρεσιών στους υφιστάμενους ομότιτλους κανονισμούς, ώστε να συνάδουν με τη διεθνή ταξινόμηση σημάτων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ταξινομούν:

1. επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες.

2. υπηρεσίες για προμήθεια τροφίμων και παροχή ποτών.

3. ιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες και

4. προσωπικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη τροποποίηση των κανονισμών για τα εμπορικά σήματα είναι αναγκαία, ώστε η Κύπρος να ακολουθήσει τη διεθνή ταξινόμηση εμπορικών σημάτων και υπηρεσιών στη βάση της Συμφωνίας της Νίκαιας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

26 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων