Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου Μάρκος Κυπριανού
Ιωνάς Νικολάου Νίκος Κλεάνθους
Μαρία Κυριακού Γιαννάκης Ομήρου
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Χρίστος Κληρίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  
Κώστας Παπακώστας Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Θωμά Τάσσος Παπαδόπουλος
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κυκλοφόρησε έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής, ύστερα όμως από σχετική εισήγηση του κ. Τάσσου Παπαδόπουλου, ο οποίος και την κατέθεσε, αυτή παραπέμφθηκε στην επιτροπή για επανεξέταση.

Πραγματοποιώντας η επιτροπή δυο νέες συνεδρίες στις 15 και 22 Νοεμβρίου επανεξέτασε το όλο θέμα στην παρουσία και του κ. Τάσσου Παπαδόπουλου, ο οποίος επεξήγησε ξανά την όλη φιλοσοφία της προτεινόμενης τροπολογίας. Ειδικότερα ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία επιδιώκει να παράσχει το δικαίωμα αυτόματης διεκδίκησης του ενός τρίτου όχι μόνο της περιουσίας που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου αλλά και οποιασδήποτε αύξησης της περιουσίας που επήλθε στην περιουσία των δύο συζύγων, έστω και αν προέκυψε χωρίς τη συμβολή οποιουδήποτε των συζύγων, όταν αυτοί ζητήσουν όπως ο γάμος τους λυθεί ή ακυρωθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλη η προγαμιαία περιουσία και η μεταγενέστερη αύξησή της αποτελεί κοινή περιουσία και των δύο συζύγων και ανάλογα αντιμετωπίζεται, όταν λυθεί ο μεταξύ τους γάμος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι στην Κύπρο στις πλείστες περιπτώσεις η περιουσία, όπως σπίτια, κτήματα, κοσμήματα κ.λπ. ανήκει στη σύζυγο ως προίκα από τους γονείς της, στην πλειοψηφία της εξακολουθεί να εμμένει στην αρχική της θέση, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την απόρριψη της υπό αναφορά πρότασης νόμου,.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα εμμένει στην ανάγκη ψήφισης σε νόμο της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

 

26 Νοεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων