Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιάννος Λαμάρης Δώρος Θεοδώρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Ντίνος Μιχαηλίδης
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 20 του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, ρυθμίζονται οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα του προσωπικού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση του προσωπικού με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία κατ’ αναλογία των προνοιών του περί Συντάξεων Νόμου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών. Παράλληλα, ο διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων υποστήριξε ότι παρά τις ανησυχίες που εκφράζουν τρεις υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου, κατά πόσο δηλαδή οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών καλύπτουν και την προϋπηρεσία τους στο πρακτορείο πριν από την ημερομηνία αυτή, με βάση σχετική πρόνοια που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς η προϋπηρεσία τους αυτή καλύπτεται.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

26 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων