Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Δώρος Θεοδώρου
Ελένη Θεοχάρους  
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Τυρίμος Γιώργος Περδίκης
Θάσος Μιχαηλίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Ζαχαρίας Κουλίας Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε στα μέλη της Βουλής στις 20 Νοεμβρίου 2001, αλλά λόγω του ότι διεφάνη η ανάγκη για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων κρίθηκε σκόπιμο από το σώμα να αναβληθεί η συζήτηση του όλου θέματος και να επανεξεταστεί από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2001, αποφάσισε να εμμείνει στη διαγραφή της πρόνοιας με βάση την οποία η αρχή της ισότητας τω δύο φυλών λαμβάνεται υπόψη κατά το διορισμό των μελών της Επιτροπής Βιοηθικής. Επιπρόσθετα, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να λάβει υπόψη την αρχή της ισότητας των δύο φύλων κατά το διορισμό των μελών της Επιτροπής Βιοηθικής.

Υπό το φως των πιο πάνω η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

29 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων