Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του προτεινόμενου νομοσχεδίου όσο και των αντίστοιχων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδηγού. Πιο συγκεκριμένα η εναρμόνιση αφορά τη στοιχειώδη κατάρτιση των οδηγών που οδηγούν φορτηγά μηχανοκίνητα οχήματα με επιτρεπόμενο μεικτό βάρος 7,5 τόνων και άνω ή επιβατικά μηχανοκίνητα οχήματα (λεωφορεία) και παράλληλα αφορά την αναβάθμιση του επιπέδου των επαγγελματιών οδηγών που οδηγούν ταξί ή λεωφορεία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την προτεινόμενη νομοθεσία εισάγεται πρόνοια, ώστε οι σημερινοί κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδηγού να δικαιούνται να διατηρούν και να ανανεώνουν τις άδειές τους με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία για το όλο θέμα, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, αφού επιφέρει σε αυτά τις ακόλουθες τροποποιήσεις, πέραν των νομοτεχνικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση των κειμένων τους:

- Οι υπάλληλοι κρατικών υπηρεσιών ή νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου δεν εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι άλλοι οδηγοί για χορήγηση σ’ αυτούς της επαγγελματικής άδειας και

- καθορίζεται ως υποχρεωτικό προσόν για τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας για ορισμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων η προηγούμενη φοίτηση σε γυμνάσιο ή άλλη τριετή σχολή μέσης εκπαίδευσης αντί για το λύκειο που προέβλεπε αρχικά ο σχετικός κανονισμός, προσόν που θεωρήθηκε υπερβολικό για τα καθήκοντα που απαιτεί η συγκεκριμένη απασχόληση.

 

20 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων