Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001» και «Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας κατά την Εργασία σε Εξοπλισμό με Οθόνη Οπτικής Απεικόνισης Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Χρίστος Κληρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Ελένη Μαύρου Μη μέλη της επιτροπής:
Άγις Αγαπίου Μάριος Ματσάκης
Δημήτρης Συλλούρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Και οι δύο πιο πάνω κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νόμου, στοχεύουν στην εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα με το κεφάλαιο που αφορά την κοινωνική πολιτική και απασχόληση.

Ειδικότερα, και με βάση τις αντίστοιχες πρόνοιες του κοινοτικού κεκτημένου, σκοπείται:

1. με τους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς ο καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας κάθε είδους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εργασία και η ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού, ώστε να είναι ασφαλής και χωρίς κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων.

2. με τους δεύτερους προτεινόμενους κανονισμούς η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των κινδύνων που προέρχονται ή είναι δυνατό να προέλθουν κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, οι πιο πάνω κανονισμοί έχουν εξεταστεί από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Σύμφωνα επίσης με τις εκτιμήσεις των ιδίων, πέρα από την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση των επιπέδων προστασίας των εργαζομένων και στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με τους δύο προτεινόμενους κανονισμούς, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

20 Νοεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων