Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Θάσος Μιχαηλίδης  

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας έχει ετοιμάσει έκθεση για το πιο πάνω νομοσχέδιο, η οποία έχει ήδη κυκλοφορήσει σε όλα τα μέλη του σώματος.

Με το νομοσχέδιο αυτό, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνεται η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις σχολικές εφορείες, ώστε τα μέλη των σχολικών εφορειών, αντί να εκλέγονται, να διορίζονται από τις αρχές τοπικής διοίκησης, οι οποίες θα τα επιλέγουν μεταξύ των μελών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για τους λόγους που αναφέρονται στην πρώτη υπό αναφορά έκθεσή της αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο παρόν στάδιο ως μεταβατική ρύθμιση την αναστολή των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν τη διεξαγωγή εκλογών για χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002. Παράλληλα, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, εισηγείται για τη χρονική περίοδο της αναστολής των εκλογών το διορισμό νέων μελών σχολικών εφορειών από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών όσο και την εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη βάση προηγούμενων διαβουλεύσεών του με τα πολιτικά κόμματα.

Στο μεταξύ ηγέρθη από την κυβέρνηση το ζήτημα κατά πόσο στα πλαίσια της για περιορισμένο χρόνο μεταβατικής ρύθμισης ενδείκνυται από πρακτικής άποψης ο διορισμός νέων μελών σχολικών εφορειών για τις κοινότητες, δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού των κοινοτήτων και κατά συνέπεια του τεράστιου αριθμού των διορισθησομένων σχολικών εφόρων.

Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, επανεξετάζοντας το όλο θέμα, έκρινε σκόπιμη τη συμπερίληψη διάταξης στο διαμορφωμένο ήδη από αυτή κείμενο του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση των κοινοτήτων κατά τη χρονική περίοδο της μεταβατικής ρύθμισης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με βάση την οποία τα μέλη της σχολικής εφορείας στις κοινότητες είναι τα μέλη του οικείου κοινοτικού συμβουλίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, εισηγείται την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως τελικά έχει, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αναδιαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής κ. Ανδρούλα Βασιλείου, αναφορικά με το εγερθέν ζήτημα, δήλωσε ότι διατηρεί τις επιφυλάξεις της, όπως αυτές αναφέρονται στην πρώτη έκθεση της επιτροπής.

 

15 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων