Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου και στις 6 Νοεμβρίου 2001. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, ΠΟΑΤ, ΠΕΑΤ και της ΠΟΒΕΚ.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση του βασικού περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου κατά τρόπο που οι νέες άδειες οδικής χρήσεως αστικών ταξί, που θα χορηγούνται μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, δε θα μπορούν να μεταβιβάζονται μαζί με τη μεταβίβαση του οχήματος, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά θα είναι προσωποπαγείς και η Αρχή Αδειών θα έχει εξουσία να τις μεταβιβάζει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε μέλη της οικογένειας των κατόχων τους. Με το ίδιο νομοσχέδιο προνοείται επίσης όπως οι νέες άδειες οδικής χρήσεως αστικού ταξί παραχωρούνται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν με την πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας της επιτροπής και εισηγήθηκαν όπως το προσωποπαγές της άδειας οδικής χρήσεως αστικών ταξί ισχύει μόνο για τα πρώτα οκτώ χρόνια από της κτήσεως της άδειας, ώστε μετά την παρέλευσή τους ο κάτοχός της να μπορεί να τη μεταβιβάζει ελεύθερα, όπως αυτό ισχύει μέχρι σήμερα.

 

13 Νοεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων