Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου και στις 6 Νοεμβρίου 2001. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, ΠΟΑΤ, ΠΕΑΤ και της ΠΟΒΕΚ.

Με τους κανονισμούς που προτείνονται και που εκδίδονται με βάση το άρθρο 24 των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων σκοπείται η τροποποίηση των βασικών ομώνυμων κανονισμών, ώστε να καθορίζεται το κίτρινο ως ομοιόμορφο χρώμα για τα αστικά ταξί και το βαθύ γαλανό για τα υπεραστικά, στα οποία θα παραχωρείται νέα άδεια από της έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου με άλλη έκθεση της επιτροπής νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία και τις απόψεις που τέθηκαν ενώπιόν της, συμφώνησε για τον καθορισμό ομοιόμορφου χρώματος τόσο για τα αστικά όσο και για τα υπεραστικά ταξί, αποφάσισε όμως την τροποποίηση των κανονισμών κατά τρόπο που ο καθορισμός του χρώματος να γίνεται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων με διάταγμα που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αφού προηγουμένως ακούσει τις απόψεις των εκπροσώπων των αντίστοιχων οργανώσεων των ιδιοκτητών ταξί.

Η επιτροπή, αφού ενσωμάτωσε την πιο πάνω τροποποίηση στο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, παρ’ όλο που τάχθηκαν ενάντια στον καθορισμό ομοιόμορφου χρώματος για τα αστικά και για τα υπεραστικά ταξί, εντούτοις εισηγήθηκαν σαν συμβιβαστική λύση να επιτρέπεται παράλληλα η χρήση δύο χρωμάτων, του μαύρου και του άσπρου, κατά την κρίση των ιδιοκτητών των ταξί.

 

 

13Νοεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων