Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους Κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου και στις 6 Νοεμβρίου 2001. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι της αστυνομίας και εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, ΠΟΑΤ, ΠΕΑΤ και της ΠΟΒΕΚ.

Με τους κανονισμούς που προτείνονται και που εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου σκοπείται η τροποποίηση των βασικών ομώνυμων κανονισμών κατά τρόπο που ο οδηγός και το μεταφερόμενο πρόσωπο μοτοσικλέτας και μοτοποδηλάτου που είναι εξοπλισμένα με κουβούκλιο ασφαλείας, ειδικό σύστημα πρόσδεσης, ειδικό σύστημα ασφαλείας και ειδικό κάθισμα, να εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης προστατευτικού κράνους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό έγκριση κανονισμών, αποφάσισε όμως την τροποποίησή τους κατά τρόπο που η έναρξη της ισχύος τους να τεθεί η 1η Ιανουαρίου 2002, για λόγους ίσης μεταχείρισης εισαγωγέων τέτοιων οχημάτων και για σκοπούς διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού ενσωμάτωσε την πιο πάνω τροποποίηση στο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

13 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων