Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Ιωνάς Νικολάου Άγις Αγαπίου
Μαρία Κυριακού Μάρκος Κυπριανού
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Κώστας Παπακώστας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Οκτωβρίου και στις 8 Νοεμβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 10 του βασικού νόμου για την αστυνομία, σκοπείται η παραχώρηση από την 1η Ιανουαρίου 2002, υπό καθορισμένες προϋποθέσεις, καταδυτικού επιδόματος σε αστυνομικούς αυτοδύτες που υπηρετούν στην αεροπορική πτέρυγα της αστυνομίας, στη λιμενική και ναυτική αστυνομία και στη ΜΜΑΔ, κατά παρόμοιο τρόπο με εκείνον που ισχύει για τους αυτοδύτες της Εθνικής Φρουράς από το 1989.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, διαπιστώθηκε η ανάγκη καλύτερης διατύπωσης των υπό αναφορά κανονισμών, για να αποδίδουν καλύτερα το σκοπό τους και να εναρμονίζονται με εκείνους της Εθνικής Φρουράς.

Για το σκοπό αυτό, το αρμόδιο υπουργείο κατάθεσε στη Βουλή νέο αναθεωρημένο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις της επιτροπής.

Με βάση τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών στην επιτροπή, του επιδόματος αυτού, που ανέρχεται γύρω στις £1.700 το χρόνο, θα επωφελούνται γύρω στα τριάντα άτομα που είναι ειδικά εκπαιδευμένα και ασκούν τα ειδικά αυτά καθήκοντα.

Με τις πρόνοιες των νέων αναθεωρημένων κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη της όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της και ειδικότερα το γεγονός ότι το επίδομα αυτό είναι το αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, όπως αυτοί αναθεωρήθηκαν, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001».

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί τους αρμόδιους φορείς να μελετήσουν σφαιρικά το θέμα παροχής των διάφορων επιδομάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με στόχο την εφαρμογή ενιαίας και ορθολογιστικής από οικονομική άποψη πολιτικής.

 

13 Νοεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων