Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Μάριος Ματσάκης
Μαρία Κυριακού Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Βαρνάβα
Χρίστος Μαυροκορδάτος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 93, 97 και 387 της νομοθεσίας για τις εταιρείες, σκοπείται η κατάργηση του εντύπου με αριθμό C33, το οποίο αφορά την υποβολή ετήσιας έκθεσης από τις εταιρείες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι με κανονισμούς που ενέκρινε πρόσφατα η Βουλή είχαν καταργηθεί τα έντυπα των εταιρειών και αντικαταστάθηκαν με μηχανογραφημένα, αλλά εκ παραδρομής το έντυπο C33 δεν είχε συμπεριληφθεί στα έντυπα που καταργήθηκαν.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

12 Νοεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων