Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Παναγιώτης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και στις 29 Οκτωβρίου 2001. Στο στάδιο της μελέτης τού υπό αναφορά νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε να επεκταθεί το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των κυβερνητικών ιατρών, οι οποίοι δε θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα ετών κατά την 1η Ιανουαρίου 2002, στο εξηκοστό τρίτο έτος τής ηλικίας τους. Παράλληλα, σκοπείται η διασφάλιση του δικαιώματος των υπηρετούντων ιατρών για πρόωρη αφυπηρέτηση στο τεσσαρακοστό πέμπτο ή πεντηκοστό πέμπτο έτος τής ηλικίας τους με παγοποίηση ή άμεση καταβολή της σύνταξής τους, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος της συνολικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν οι διαβουλεύσεις τής επίσημης πλευράς με την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών και που αφορούσαν το συνταξιοδοτικό, το μισθοδοτικό, τη δημιουργία θέσεων και την υπερωριακή απασχόληση. Με βάση τη συμφωνία αυτή, η επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των ιατρών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα έπρεπε να ίσχυε από την 1η Ιουλίου 2001. Επειδή όμως η συντεχνία των ιατρών ζήτησε όπως η όλη συμφωνία προωθηθεί συνολικά και όχι αποσπασματικά και για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, από πλευράς τού Υπουργείου Υγείας, των επιμέρους πτυχών των προεκτάσεων που συνεπάγεται η επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των ιατρών, κρίθηκε σκόπιμο το όλο θέμα να υποβληθεί ξανά στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με όλες τις υπόλοιπες πτυχές τής συμφωνίας για συνολική έγκριση.

Δεδομένου ότι η επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης της ισχύος τής εν λόγω ρύθμισης και καθορίζεται ότι δικαιούχοι θα είναι οι ιατροί οι οποίοι δε θα έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά την 1η Ιανουαρίου 2002.

Στο στάδιο της μελέτης τού υπό αναφορά νομοσχεδίου, βουλευτές μέλη τής επιτροπής έθεσαν το θέμα τής άμεσης εφαρμογής τής έναρξης της ισχύος τής εν λόγω ρύθμισης με την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο. Υποστηρίζοντας τη θέση αυτή, τα ίδια μέλη τής επιτροπής δήλωσαν ότι για σκοπούς φυσικής δικαιοσύνης απαιτείται να καλυφθούν με την προτεινόμενη ρύθμιση και όσοι ιατροί αφυπηρετούν στο διάστημα που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2002.

Η διευθέτηση αυτή κρίνεται, κατά την άποψή τους και σε τελευταία ανάλυση, ως η δικαιότερη λύση, αφενός γιατί από αυτή επηρεάζονται μόνο δύο ιατρικοί λειτουργοί, αφετέρου γιατί η Βουλή, χωρίς να καθυστερήσει, προχώρησε στην άμεση εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αφ’ ης στιγμής τούτο κατατέθηκε στη Βουλή, και συνεπώς δεν μπορεί να αγνοήσει εκούσια το δίκαιο αίτημα των εν λόγω ιατρικών λειτουργών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της και υπό το φως τής πιο πάνω αναφερόμενης επισήμανσης, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τού υπό αναφορά νομοσχεδίου πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί έτσι, ώστε η προτεινόμενη ρύθμιση να καλύπτει ιατρικούς λειτουργούς που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα ετών μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2001.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές τής κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ υιοθετούν ως θέμα αρχής τούς σκοπούς και τις επιδιώξεις τού υπό αναφορά νομοσχεδίου, διαφωνούν με την πιο πάνω εισήγηση της πλειοψηφίας των μελών τής επιτροπής, γιατί θεωρούν ότι η οριζόμενη στο υπό αναφορά νομοσχέδιο ημερομηνία έναρξης της προτεινόμενης ρύθμισης, που είναι η 1η Ιανουαρίου 2002, είναι λογική και δίκαιη, στη βάση τής ισότητας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα μεμονωμένων ατόμων.

 

8 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων