Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001» και «Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Γιάννος Λαμάρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Ντίνος Μιχαηλίδης
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Τα πιο πάνω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Για τα πιο πάνω νομοσχέδια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει ήδη κυκλοφορήσει σχετική έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής τον Ιούλιο του 2001, ύστερα όμως από σχετική εισήγηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, που υιοθετήθηκε από το σώμα στη συνεδρία του της 12ης Ιουλίου 2001, τα νομοσχέδια αυτά παραπέμφθηκαν για εξέταση και στην εν λόγω επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 15, 22 και 29 Οκτωβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, η επιτροπή ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους σε σχέση με τις προτεινόμενες πρόνοιές τους.

Υπό το φως των πιο πάνω και στη βάση των εισηγήσεων που υποβλήθηκαν από μέλη της επιτροπής, κρίθηκε σκόπιμο να επενεχθούν ορισμένες τροποποιήσεις στο κείμενο του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου που στοχεύουν στην καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως έχει τελικά διαμορφωθεί. Η επιτροπή εισηγείται επίσης την ψήφιση σε νόμο του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωση της Σύμβασης που αναφέρεται σ’ αυτό.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσε ότι κατά τη συζήτηση του πρώτου πιο πάνω νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας θα καταθέσει αριθμό τροπολογιών με τις οποίες, όπως πιστεύει, διασφαλίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

 

7 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων