Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Παπακώστας Γιώργος Βαρνάβα
Κίκης Γιάγκου  
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Mη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Γεωργίου Ζαχαρίας Κουλίας
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, το υπό αναφορά νομοσχέδιο απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου της Βουλής και στη βάση σχετικής εισήγησής της ψηφίστηκε το μεγαλύτερο μέρος του από την ολομέλεια στις 12 Ιουλίου 2001, ενώ αφέθηκε σε εκκρεμότητα το υπόλοιπο για επανεξέταση.

Η επιτροπή, ύστερα από ενημέρωση που είχε αναφορικά με την ομόφωνη απόφαση όλων των κομμάτων ότι δεν κρίνεται σκόπιμη η διεξαγωγή των εκλογών για ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ κατά τον προσεχή Δεκέμβριο, όπως καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, αλλά οι εκλογές αυτές θα πρέπει να διεξαχθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2002 και συγκεκριμένα μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου του 2002, μελέτησε το όλο θέμα σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2001.

Στα πλαίσια της εξέτασης αυτής η επιτροπή, υιοθετώντας την πιο πάνω ομόφωνη θέση των κομμάτων για αναβολή των εκλογών, διαμόρφωσε ανάλογα τις διατάξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, έτσι που οι εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων οργάνων της ΠΕΠ να διενεργηθούν σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών στο χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου-Ιουνίου 2002. Παράλληλα, η επιτροπή για καθαρά νομοτυπικούς λόγους έχει συμπεριλάβει στο ίδιο νομοσχέδιο σχετική διάταξη με βάση την οποία όλες οι ενέργειες ή πράξεις που έγιναν από το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για διεξαγωγή των πιο πάνω εκλογών τον προσεχή Δεκέμβριο να θεωρηθούν ως μη γενόμενες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

7 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων