Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Παναγιώτης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους £344.040 και η διάθεσή του ως ακολούθως:

£

 
70.000: Για την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών του γερανού Luffing στη Λάρνακα
24.000: Για την προμήθεια και εγκατάσταση ραντάρ στο λιμάνι Λεμεσού για σκοπούς ασφαλούς ναυσιπλοΐας
50.050: Για την κατασκευή βαριού τύπου οδοστρώματος έκτασης 10.000 τ.μ. στο λιμάνι Λεμεσού. Το έργο άρχισε από το 2000 αλλά ο τελικός λογαριασμός υποβλήθηκε μέσα στο 2001
199.990: Για την ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων και την αξιοποίηση/ανάπλαση του χερσαίου χώρου του παλιού λιμανιού Λεμεσού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, η διάθεση των πιο πάνω κονδυλίων κρίνεται αναγκαία για τη γενικότερη αναβάθμιση των έργων υποδομής και της τεχνολογικής ανάπτυξης της Αρχής και ειδικότερα για την ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων καθώς και την ανάπλαση/αξιοποίηση του χερσαίου χώρου του παλιού λιμανιού Λεμεσού λόγω της μεγάλης χρήσης αυτού που γίνεται από επαγγελματίες ψαράδες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο διάθεση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

 

6 Νοεμβρίου 2001 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων