Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Παναγιώτης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμου, έτσι που να αντικατασταθούν οι αναφερόμενοι σ’ αυτόν όροι “Προϋπολογισμός Αναπτύξεως” και “Ταμείο Αναπτύξεως” με τους όρους Προϋπολογισμός και Πάγιο Ταμείο, αντίστοιχα.

Αναλύοντας στην επιτροπή το όλο θέμα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται αναγκαία μετά την πλήρη ενοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού που έγινε το 2000 και την αντίστοιχη κατάργηση του Ταμείου Αναπτύξεως.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

6 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων