Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Δώρος Θεοδώρου
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Γιώργος Περδίκης
Ρίκκος Ερωτοκρίτου  
Νίκος Τορναρίτης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Παπαπολυβίου Άριστος Χρυσοστόμου
Σοφοκλής Φυττής Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2001, στην οποία προσκλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε η δήλωση του συνδυασμού των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που υποβάλλεται στον Έφορο Εκλογής να καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά αντί κατά σειρά προτίμησης του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων που ισχύει σήμερα, ρύθμιση που συνάδει με την αντίστοιχη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και στον περί Κοινοτήτων Νόμο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν πως συμφωνούν με την υπό αναφορά τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001».

5 Νοεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων