Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Διαφάνειας των Τιμών Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας για τον Τελικό Βιομηχανικό Καταναλωτή Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση με δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προμηθεύουν αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια στους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές να τηρούν στοιχεία και να κοινοποιούν, τόσο στο αρμόδιο υπουργείο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και στη στατιστική υπηρεσία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, τις τιμές και τους όρους πώλησης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, η κοινοποίηση των στοιχείων αυτών στη στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία ας σημειωθεί θα γίνεται από την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνεται, ώστε να καθορίζει τα ενδεδειγμένα μέτρα ή προτάσεις, στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε τα απαραίτητα για την εξέταση του νομοσχεδίου στοιχεία, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής κ. Χρίστος Κληρίδης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων