Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997», «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Δώρος Θεοδώρου
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Γιώργος Περδίκης
Ρίκκος Ερωτοκρίτου  
Νίκος Τορναρίτης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Παπαπολυβίου Άριστος Χρυσοστόμου
Σοφοκλής Φυττής Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή η πρώτη από το βουλευτή κ. Δώρο Θεοδώρου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών και οι άλλες δύο από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και στις 29 Οκτωβρίου 2001. Στις συνεδρίες αυτές παρευρέθηκαν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, η επιτροπή ζήτησε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας κατά πόσο οι πρόνοιές τους αντίκεινται σε οποιαδήποτε διάταξη του Συντάγματος ή του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε πως οι πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου δεν προσκρούουν σε οποιαδήποτε συνταγματική διάταξη. Περαιτέρω, δήλωσε ο ίδιος, όσον αφορά την αντιμισθία ή αποζημίωση που μπορεί να καταβάλλεται σε δημόσιο υπάλληλο σε περίπτωση εκλογής του ως μέλους δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εφόσον η ισχύουσα περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσία δεν προβλέπει οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη για το θέμα αυτό, ισχύουν οι πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και ως εκ τούτου νόμιμα το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται και στους δημόσιους υπαλλήλους που είναι μέλη των συμβουλίων. Οι πιο πάνω θέσεις διατυπώθηκαν και σε γραπτή γνωμάτευση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που κατατέθηκε στην επιτροπή.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών επανέλαβε τη θέση του υπουργείου του πως για την προτεινόμενη ρύθμιση έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία είναι αρνητική.

Για το θέμα που πραγματεύονται οι προτεινόμενες νομοθεσίες απέστειλαν τις απόψεις τους γραπτώς στην επιτροπή και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΟΕΔ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων) και Ε.Π.Ο.Π.Α.Η. (Ελεύθερη Παγκύπρια Οργάνωση Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού) με βάση τις οποίες υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες, παρ’ όλο που δε διαφωνούν ως θέμα αρχής με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, εντούτοις πιστεύουν πως το όλο θέμα παρουσιάζει πολλές πτυχές και προβλήματα τα οποία χρήζουν πιο ενδελεχούς μελέτης για την οποία στο παρόν στάδιο δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος. Τα προβλήματα αυτά, δήλωσαν οι ίδιοι βουλευτές, θα τα αναλύσουν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά προτάσεων νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών δήλωσαν πως υιοθετούν τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου για τους λόγους που υποστήριξαν οι εισηγητές τους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις σχετικές προηγούμενες εκθέσεις της επιτροπής που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του ΑΔΗΚ κ. Ντίνος Μιχαηλίδης δήλωσε πως θα τοποθετηθεί στις υπό αναφορά προτάσεις νόμου κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης, δήλωσε πως υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου για τους λόγους που θα εκθέσει κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

30 Οκτωβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων