Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία και για αμοιβαία συνδρομή των τελωνειακών τους διοικήσεων.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι επίσης η κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του Ισραήλ για αμοιβαία συνδρομή των τελωνειακών τους διοικήσεων.

Η επιψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των σχετικών συμφωνιών με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος.

Με τις υπό κύρωση συμφωνίες σκοπείται η σύσφιξη της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών της Κύπρου και των πιο πάνω χωρών προς αμοιβαίο όφελος. Η συνεργασία αυτή αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικών με τη διάπραξη τελωνειακών αδικημάτων, όπως είναι η υπερτιμολόγηση και το λαθρεμπόριο, καθώς και με τη δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων σε τελωνειακούς λειτουργούς των συμβεβλημένων χωρών, με σκοπό τη βελτίωση του επαγγελματικού τους επιπέδου και του εμπλουτισμού της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο πιο πάνω νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, για την κύρωση των συμφωνιών στις οποίες αυτά αναφέρονται.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία και για Αμοιβαία Συνδρομή των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001.

2. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001.

 

29 Οκτωβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων