Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Βαρνάβα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2001. Στην πιο πάνω συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. Παρ’ όλο που στην πιο πάνω συνεδρίαση κλήθηκαν και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ και ΔΕΟΚ, αυτοί δεν παρευρέθηκαν.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ώστε οι μεταλλωρύχοι να μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, αντί από το εξηκοστό που προβλέπεται σήμερα.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του εν λόγω νομοσχεδίου, που τίθενται σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2001, οι μεταλλωρύχοι, λαμβανομένης υπόψη της ανθυγιεινής φύσης του επαγγέλματός τους που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους, δε θα εξισώνονται πια με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δικαιούνται να πάρουν τη σύνταξή τους στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου, η πρόσθετη μέση ετήσια δαπάνη για ικανοποίηση του αιτήματος διακόσιων πενήντα περίπου επηρεαζόμενων μεταλλωρύχων υπολογίζεται σε £100.000 περίπου και μπορεί να καλυφθεί από τα περιθώρια ασφάλειας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με το σκοπό του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

29 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων