Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγλαντζιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2001.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας για παροχή κυβερνητικής εγγύησης στο δήμο Αγλαντζιάς για την αποπληρωμή δανείου ύψους £1.200.000, το οποίο ο δήμος συνήψε με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, με σκοπό την αναβάθμιση της λεωφόρου Λάρνακας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σ’ αυτό.

29 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων