Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων πάνω ή μέσα στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 της βασικής νομοθεσίας περί Τροφίμων Έλεγχος και Πώληση, σκοπείται η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε σχέση με τα αποδεκτά όρια υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους οι προτεινόμενοι κανονισμοί, με τους οποίους καταργούνται οι υφιστάμενοι κανονισμοί, αποτελούν το πρώτο μέρος της προενταξιακής εναρμονιστικής διαδικασίας, η οποία είναι συνεχής και θα καλύψει όλο το φάσμα του κεκτημένου μέχρι την ένταξη της Κύπρου. Το κεκτημένο εμπίπτει στο κεφάλαιο «Φυτο-υγεία» και αποτελεί δεσμευτικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτεινόμενοι κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη προστασία του καταναλωτή, στη στήριξη και προστασία των εξαγωγών μας, καθώς και στην προστασία της ντόπιας παραγωγής από εισαγόμενα προϊόντα. Τα νέα προτεινόμενα αποδεκτά όρια και γενικότερα η εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, αναμένεται να επιφέρουν σχετική αύξηση του κόστους για τους γεωργούς, το οποίο όμως θα ήταν ούτως ή άλλως αναμενόμενο στα πλαίσια της αναπροσαρμογής της γεωργικής πρακτικής που είναι αναπόφευκτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την Εκτελεστική Εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής των Νέων Οριζόντων κ. Χρίστος Κληρίδης επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

29 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων