Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Μαρία Κυριακού Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ντίνος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τη μίσθωση ιδιοκτησίας μέσα σε κυβερνητική βιομηχανική περιοχή, έτσι ώστε:

1. ο ορισμός του όρου “βιομηχανία” να συνάδει με το σύστημα ταξινόμησης που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η δυνατότητα εκμίσθωσης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας που βρίσκεται μέσα σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές για κοινωφελείς σκοπούς με ονομαστικό ενοίκιο και για εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πληροφορικής και τουριστικής βιομηχανίας.

3. να επιτρέπεται η λειτουργία κέντρων διανομής προϊόντων, ψυκτικών θαλάμων και αποθηκών στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παράλληλα υποστηρίζεται η τουριστική βιομηχανία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

29 Οκτωβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων