Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος Κώστας Παπακώστας
Ιωνάς Νικολάου Άγις Αγαπίου
Μαρία Κυριακού Μάρκος Κυπριανού
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Χρίστος Κληρίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων (Δημόσια Έργα) και Οικονομικών (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), καθώς και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση του Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη σημείωσης στο σχέδιο υπηρεσίας του Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρωση έξι κενών θέσεων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ανάγκες του τμήματος.

Με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

26 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων