Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτωμένους τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Μαρία Κυριακού Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ντίνος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για το ένα από τα δύο σχέδια συντάξεων των υπαλλήλων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τους εξαρτωμένους τους, έτσι ώστε η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου να αποτελείται από τέσσερα αντί από οκτώ μέλη. Παράλληλα, παρέχεται στους υπαλλήλους της ΑΗΚ το δικαίωμα να μεταπηδούν στο σχέδιο συντάξεων που είναι όμοιο με το κυβερνητικό.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων δήλωσαν ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις είναι αναγκαίες, γιατί στο δεύτερο από τα πιο πάνω αναφερόμενα σχέδια συντάξεων έχουν παραμείνει δεκαοκτώ μόνο μέλη, δύο από τα οποία είναι αγνοούμενοι.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι‘ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

26 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων