Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων, Λογοπαιδικών ή Λογοθεραπευτών Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Ελένη Θεοχάρους Μάριος Ματσάκης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Κυριάκος Τυρίμος Δώρος Θεοδώρου
Δώρος Χριστοδουλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4, στις 11 και στις 18 Οκτωβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσμου Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου, λογοθεραπευτή και λογοπαιδικού και παράλληλα η προστασία του κοινού από την ανεξέλεγκτη άσκησή του από μη προσοντούχα άτομα.

Συγκεκριμένα, στο νόμο που προτείνεται προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η σύσταση Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων.

2. Τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο Λογοπαθολόγων.

3. Η χορήγηση ετήσιας άδειας για άσκηση του επαγγέλματος του λογοπαθολόγου.

4. Η σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου, καθώς και οι ποινές που θα επιβάλλονται για παράβαση των διατάξεών του.

5. Η ίδρυση Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, που θα αποτελείται από όλους τους λογοπαθολόγους που ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Συνδέσμου Λογοθεραπευτών και Λογοπαθολόγων Κύπρου δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι ο νόμος που προτείνεται είναι προϊόν της συνεργασίας του υπουργείου και του συνδέσμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμος του 2001», και αφού γίνουν σε αυτό οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Οι λογοπαθολόγοι που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία να υποδεικνύονται ως μέλη του συμβουλίου από τον Υπουργό Υγείας.

2. Ο λογοπαθολόγος για τον οποίο διεξάγεται πειθαρχική έρευνα να έχει το δικαίωμα να παίρνει αντίγραφα των μαρτυριών και των καταθέσεων.

3. Αντί του Υπουργικού Συμβουλίου ο υπουργός να έχει την εξουσία να προσκαλεί στην Κύπρο για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλοδαπούς λογοπαθολόγους για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

 

26 Οκτωβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων