Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997» και «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κίκης Γιάγκου Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιάννος Λαμάρης Σοφοκλής Φυττής
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου μελέτησε την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Δώρο Θεοδώρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Μαίου 1997 και στις 17 Ιουνίου 1998. Στη συνέχεια, κατά τη νέα βουλευτική περίοδο κατατέθηκε στη Βουλή παρόμοια πρόταση νόμου από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου και ακολούθως οι δύο προτάσεις νόμου εξετάστηκαν από κοινού από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και στις 15 Οκτωβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός και των δύο προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε σε περίπτωση που εκλέγεται μέλος δημοτικού συμβουλίου πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στη δημόσια ή εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου να μπορεί να αναλάβει το αξίωμα αυτό χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η παραίτησή του από τη θέση την οποία κατέχει.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην άρση της σχετικής αναχρονιστικής διάταξης της νομοθεσίας περί Δήμων σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα να κατέχουν θέση μέλους δημοτικού συμβουλίου χωρίς την προηγούμενη παραίτησή τους από τη θέση που κατέχουν. Με τη ρύθμιση αυτή, δήλωσαν οι ίδιοι εισηγητές, αφενός μεν τα δημοτικά συμβούλια θα επωφεληθούν από τις εμπειρίες και τις ικανότητες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σ’ αυτά τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα και αφετέρου θα διασφαλιστεί το δικαίωμά τους να απολαύουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα με τους άλλους πολίτες της Δημοκρατίας ως ισότιμα μέλη.

Ο εισηγητής της μιας από τις πιο πάνω προτάσεις νόμου κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου δήλωσε πως παρ’ όλο που η άρση της απαγόρευσης αυτής θα πρέπει να επεκταθεί και στην περίπτωση ανάληψης του αξιώματος του δημάρχου, εντούτοις πιστεύει πως το θέμα αυτό χρήζει ενδελεχέστερης μελέτης, για την οποία στο παρόν στάδιο δεν παρέχεται ο απαιτούμενος χρόνος.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, σχολιάζοντας την προτεινόμενη με τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου ρύθμιση, δήλωσε πως για το θέμα αυτό υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία είναι αρνητική.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως το υπουργείο του χωρίς να διαφωνεί με την άποψη ότι η υπό αναφορά τροποποίηση θα δώσει το δικαίωμα σε άτομα επιστημονικά καταρτισμένα να αναλάβουν το αξίωμα του μέλους δημοτικού συμβουλίου, εντούτοις με την ψήφισή της αναμένεται να προκύψουν τα πιο κάτω:

1. αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων των υπαλλήλων που αναφέρονται στις υπό αναφορά προτάσεις νόμου με αυτά των εκλεγμένων δημοτικών αρχών,

2. διακύβευση της υποχρέωσης των υπαλλήλων για εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που κατέχουν, ως εκ της θέσεώς τους σε περίπτωση που οι ίδιοι υπάλληλοι θα εκπροσωπούν και τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης,

3. αδυναμία να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να αφιερώνουν όλο το χρόνο τους στην εργασία τους,

4. ανάμειξή τους σε οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλιο αναγκαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα χρόνου, ως προς τη διεκπεραίωση τόσο των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων όσο και ως εκλεγμένων μελών δημοτικών συμβουλίων.

Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω προτάσεων νόμου η επιτροπή ζήτησε τις απόψεις των εμπλεκόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και της ΟΕΛΜΕΚ με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, ενώ οι υπόλοιπες επηρεαζόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν να τους παρασχεθεί περαιτέρω χρόνος για να μελετήσουν το όλο θέμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στις πρόνοιες των υπό αναφορά προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

18 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων