Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κίκης Γιάγκου Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιάννος Λαμάρης Σοφοκλής Φυττής
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2001.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών, ώστε η ισχύς των προσωρινών αδειών, που είχαν εκδοθεί με βάση τους καταργηθέντες περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμους, για λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η πιο πάνω αναφερόμενη παράταση κρίνεται αναγκαία, επειδή υπάρχουν ακόμα ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί στους οποίους είτε δε χορηγήθηκε μόνιμη άδεια λόγω ελλείψεων ή άλλων εκκρεμοτήτων είτε γιατί πολλές μόνιμες άδειες που χορηγήθηκαν δεν έχουν ενεργοποιηθεί, γιατί αναμένεται να υποβληθούν ορισμένα έγγραφα που απαιτούνται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία για χορήγηση μόνιμων αδειών, θεωρεί ότι είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να υιοθετήσει τους σκοπούς του νομοσχεδίου. Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι δεν προτίθεται να εγκρίνει οποιαδήποτε νέα παράταση των προσωρινών αδειών λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, γι’ αυτό και καλεί τους αρμοδίους να ενεργήσουν με τρόπο που να μην απαιτείται στο μέλλον οποιαδήποτε νέα παράταση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

17 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων