Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Κώστας Παπακώστας Γεώργιος Γεωργίου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών στη Βουλή κ. Αντώνης Χατζηρούσος. Επίσης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου Προγραμματισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής Ανακουφίσεων Παθόντων, και ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκαταστάσεως Παθόντων.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το νόμο αυτό να προνοούν για αναδρομική ισχύ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18 του πιο πάνω Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων ομότιτλων κανονισμών, ώστε να παραχωρηθούν γενικές αυξήσεις επί των ειδικών μηνιαίων συντάξεων και ειδικών μηνιαίων χορηγημάτων στους παθόντες αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2000.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν τα προτεινόμενα νομοθετήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

17 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων