Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κίκης Γιάγκου Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιάννος Λαμάρης Σοφοκλής Φυττής
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εκλογών και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση αριθμού άρθρων του περί Δήμων Νόμου, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή και η λειτουργία του. Η επιτροπή, στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αποφάσισε να μελετήσει κατά προτεραιότητα την πρόνοια του νομοσχεδίου που επηρεάζει τις προσεχείς δημοτικές εκλογές και να αφήσει σε εκκρεμότητα το υπόλοιπο μέρος για ενδελεχέστερη μελέτη σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ειδικότερα, η επιτροπή μελέτησε την προτεινόμενη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας με βάση την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε δημότη δήμου που τελεί εν μέρει υπό τουρκική κατοχή να ψηφίζει όπως και ο δημότης δήμου που τελεί εξ ολοκλήρου υπό τουρκική κατοχή.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι πρόσφυγες ημικατεχόμενων δήμων δύνανται να ψηφίζουν είτε στο δήμο της προσωρινής κατοικίας τους είτε στον ημικατεχόμενο δήμο, σε αντιδιαστολή με τους πρόσφυγες κατεχόμενου δήμου, οι οποίοι δύνανται να ψηφίζουν τόσο στο δήμο της προσωρινής κατοικίας τους όσο και στον κατεχόμενο δήμο. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, παρατηρείται δυσμενής διάκριση σε βάρος μιας κατηγορίας προσφύγων, αυτών οι οποίοι κατάγονται από δήμο που τελεί εν μέρει υπό τουρκική κατοχή, η οποία αίρεται με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πιο πάνω διάταξης του προτεινόμενου νόμου, γι’ αυτό, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το νομοσχέδιο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, υπό τον τίτλο «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001», αφήνοντας το υπόλοιπο μέρος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για περαιτέρω εξέταση.

17 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων