Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κίκης Γιάγκου Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιάννος Λαμάρης Σοφοκλής Φυττής
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νίκο Κατσουρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και στις 15 Οκτωβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εκλογών, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των υπό αναφορά προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση των περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμων, ώστε να παραταθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2001 η προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του 2001.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών συμφώνησαν με τις πιο πάνω αναφερόμενες τροποποιήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001».

16 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων