Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα που τιτλοφορείται «Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την προγραμματιζόμενη κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στην περιοχή της Αλυκής Λάρνακας»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Χρίστος Μαυροκορδάτος Ανδρούλα Βασιλείου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  
Γεώργιος Τάσου Μη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Ματσάκης Θάσος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος εξέτασε το πιο πάνω θέμα, που ενεγράφη για αυτεπάγγελτη εξέταση από τους βουλευτές Θάσο Μιχαηλίδη, Κίκη Γιάγκου και Γιώργο Περδίκη, σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και 16 Οκτωβρίου 2001. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως), Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Αρχαιοτήτων), ο δήμαρχος Λάρνακας, εκπρόσωποι της επαρχιακής διοίκησης Λάρνακας, του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων, της κοινοτικής αρχής Λειβαδιών, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, εκπρόσωποι της ομάδας πρωτοβουλίας ενάντια στην ανέγερση γηπέδων αντισφαίρισης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Μακρή στη Λάρνακα, καθώς και του Ομίλου Αντισφαίρισης. Δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν. Απέστειλαν, όμως, υπόμνημα με τις θέσεις τους.

Εισάγοντας το θέμα οι εκ των εισηγητών του Θάσος Μιχαηλίδης και Γιώργος Περδίκης ανέφεραν ότι επαινείται η πρωτοβουλία του δήμου Λάρνακας για εξεύρεση χώρου για τη μετακίνηση των γηπέδων αντισφαίρισης, ωστόσο η μετακίνηση των γηπέδων από το χώρο του παλιού λιμανιού, που βρίσκονται σήμερα, σε κατοικημένη περιοχή, κοντά στην Αλυκή Λάρνακας, θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Οι διαπιστώσεις αυτές έγιναν, αφού μελετήθηκαν σχετικά έγγραφα και ο συγκεκριμένος χώρος και αφού λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, της Επιτρόπου Διοικήσεως και του ΕΤΕΚ.

Εκφράζοντας τις απόψεις του δήμου Λάρνακας, που είναι η πολεοδομική αρχή για την κατασκευή του έργου αυτού, ο δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε ότι η μετακίνηση των γηπέδων αντισφαίρισης επιβάλλεται, επειδή στο χώρο εκείνο γίνονται ανασκαφές, που χρηματοδοτούνται από τη γαλλική κυβέρνηση, με στόχο να αναδειχθεί στο χώρο εκείνο σπουδαιότατο φοινικικό λιμάνι. Ο δήμος, σύμφωνα με τον ίδιο, που δεν μπορούσε να εκδώσει άδεια για το έργο χωρίς να παραχωρηθεί παρέκκλιση από το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων, δεν έχει δώσει ακόμα την τελική άδεια για την κατασκευή του έργου. Το μόνο μέλος του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων που φέρει ενστάσεις για το έργο είναι ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ. Τέλος, ο δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ενημέρωσε το δήμο ότι η οχληρία που θα δημιουργηθεί στην περιοχή θα είναι μικρή, αφού το έργο θα κατασκευαστεί κοντά στη λεωφόρο Φανερωμένης. Ανέφερε ακόμη ότι το έργο δεν εμπίπτει στη ζώνη προστασίας της Αλυκής. Ωστόσο, δήλωσε, ο δήμος Λάρνακας, παρά τα πιο πάνω, είναι έτοιμος εντός ενός μηνός να εξετάσει και άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις παρεκκλίσεις, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εκφράζει τις απόψεις του σε περίπτωση που το ίδιο δεν είναι η πολεοδομική αρχή. Σ’ αυτή την περίπτωση το τμήμα τοποθετήθηκε θετικά στην αίτηση του δήμου. Ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί τουρκοκυπριακή περιουσία για την κατασκευή του έργου, διότι δεν υπάρχει χαλίτικη γη διαθέσιμη εντός της πόλεως.

Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι, μετά από διεξοδική συζήτηση, η πλειοψηφία του συμβουλίου, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη ότι η περιοχή δεν εμπίπτει στη ζώνη προστασίας της Αλυκής, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση της άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας. Η θέση του συμβουλίου είναι ότι η έγκριση της αίτησης θα συμβάλει στον ποιοτικό εμπλουτισμό των παρεχόμενων διευκολύνσεων στους τομείς της υγείας, παιδείας, αθλητισμού και αναψυχής του κοινού, με τις πιο κάτω, όμως, προϋποθέσεις:

1. Η οικοδομή, η οποία θα είναι λυόμενη, να μη χωροθετηθεί στην κορυφή του λόφου αλλά σε χώρο που θα υποδειχθεί από την πολεοδομική αρχή προς αποφυγή εκσκαφών οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον.

2. Τα γήπεδα αντισφαίρισης να είναι έξι αντί οκτώ και να χωροθετηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μεγαλώσει η απόστασή τους από τα οικόπεδα που εφάπτονται του τεμαχίου της ανάπτυξης.

3. Το νότιο όριο του τεμαχίου της ανάπτυξης να δενδροφυτευτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η οχληρία που πιθανό να προκαλεί ο φωτισμός των γηπέδων.

4. Οι δύο προβλεπόμενοι ανοικτοί δημόσιοι χώροι να αναδιαταχθούν, ώστε να μπορεί να υπάρχει μία λωρίδα δημόσιου πρασίνου κατά μήκος του συνόρου του τεμαχίου με τα εφαπτόμενα οικόπεδα και να ανασχεδιαστεί ο χώρος επαναστροφής οχημάτων στην αδιέξοδη οδό Άγγελου Τερζάκη.

5. Να μετατοπιστούν οι δύο τοίχοι προπονήσεων σε νέα θέση, πλησίον του τρίτου τοίχου που χωροθετείται προς τη λεωφόρο Φανερωμένης.

6. Να καταργηθεί η είσοδος οχημάτων από την οδό Χρ. Σάββα.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η κατά πλειοψηφία θέση του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων είναι το Υπουργικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την πολεοδομική αρχή να χορηγήσει την άδεια με τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων δεν προέβη σε δημόσια ακρόαση, διότι κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε σκόπιμο, από τη στιγμή που οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν γνωστές.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων τόνισε ότι στο χώρο που επιλέχθηκε να κατασκευαστεί το έργο δε θα υπάρξουν επιπτώσεις από αρχαιολογική άποψη.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών της επαρχιακής διοίκησης Λάρνακας ανέφερε ότι το τμήμα είναι έτοιμο να εξετάσει άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Εκπρόσωπος του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας τόνισε ότι ο όμιλος συγκατατέθηκε στη μετακίνηση των γηπέδων, έστω κι αν αυτά μειωθούν από οκτώ σε έξι, δηλώνοντας ότι η απόφαση του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων θα τύχει απόλυτου σεβασμού από τον όμιλο.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος δήλωσε στην επιτροπή ότι η θέση της υπηρεσίας είναι αρνητική όσον αφορά το χώρο κατασκευής του έργου και αυτό για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων τόνισε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία γειτνιάζει με την Αλυκή Λάρνακας, που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar και πρέπει να τύχει ανάλογου σεβασμού. Τόνισε επίσης ότι, με την κατασκευή του έργου στην περιοχή, θα δημιουργηθούν πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε πως η ομοσπονδία του προτείνει δύο άλλες περιοχές για την κατασκευή των γηπέδων, μία που βρίσκεται πίσω από το χώρο των δικαστηρίων και άλλη που βρίσκεται στην κοινότητα Λειβαδιών.

Οι εκπρόσωποι της ομάδας πρωτοβουλίας ενάντια στην ανέγερση γηπέδων αντισφαίρισης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Μακρή στη Λάρνακα εξέφρασαν διαφωνία αναφορικά με την πρόθεση του δήμου να μεταφερθούν τα γήπεδα αντισφαίρισης στην περιοχή τους.

Ο εκπρόσωπος της κοινότητας Λειβαδιών δήλωσε στην επιτροπή ότι η κοινότητά του είναι πρόθυμη να παραχωρήσει χώρο εντός των ορίων της για την κατασκευή των εν λόγω γηπέδων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υπό το φως όλων των θέσεων που έχουν τεθεί ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

1. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι:

- το Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας δεν επιτρέπει τέτοιας κλίμακας ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων στην υπό αναφορά περιοχή,

- η περιοχή ανέγερσης των εγκαταστάσεων, παρ’ όλο που δεν εμπίπτει στη Ζώνη Προστασίας της Αλυκής, συνορεύει άμεσα με μια περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη περιβαλλοντικά,

- τα ψηλά συρματοπλέγματα, ο έντονος φωτισμός και οι ελλιπείς χώροι στάθμευσης αναμένεται να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής,

- η προτεινόμενη περιοχή ανάπτυξης είναι ιδιοκτησία του ΕΒΚΑΦ,

- ο δήμος Λάρνακας δεν έχει ουσιαστικά αναζητήσει άλλες επιλογές, παρά τη σχετική δέσμευση του δημάρχου του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος,

δε συμφωνούν με την προτεινόμενη ανάπτυξη, παρ’ όλο που είναι κατανοητή τόσο η ανάγκη μετακίνησης των γηπέδων το συντομότερο δυνατό, λόγω των ανασκαφών στον υφιστάμενο χώρο, όσο και η επιθυμία του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας να διατηρήσει τα γήπεδά του εντός των δημοτικών ορίων για λόγους λειτουργικότητας.

2. Οι βουλευτές της επιτροπής μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και οι βουλευτές της επιτροπής μέλη του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών και των Ενωμένων Δημοκρατών δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί του θέματος κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης δήλωσε ότι η μεταφορά των γηπέδων αντισφαίρισης στην περιοχή που γειτνιάζει με την Αλυκή Λάρνακας αντενδείκνυται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και προς αποφυγή των επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο βουλευτή, οι ανασκαφές στο χώρο του αρχαίου λιμανιού Λάρνακας πρέπει να συνεχιστούν τμηματικά, ώστε να παρασχεθεί χρόνος για εξεύρεση άλλου χώρου για τη μετακίνηση των γηπέδων αντισφαίρισης.

16 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων