Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυση Ταμείου για την Ανέγερση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άριστος Χρυσοστόμου Σωτηρούλα Χαραλάμπους
Τάσσος Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Σεπτεμβρίου 2001. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκε και παρευρέθηκε στην επιτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυση Ταμείου για την Ανέγερση) Νόμου, έτσι που να παρασχεθεί η δυνατότητα στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, στο γενικό διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού καθώς και στο Γενικό Λογιστή να εκπροσωπούνται στις συνεδρίες της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου του Κυπριακού Μουσείου.

Σύμφωνα με την υπό τροποποίηση σχετική νομοθεσία, με την οποία συστάθηκε το ειδικό Ταμείο για την Ανέγερση του Κυπριακού Μουσείου, στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχειρίσεως του Ταμείου μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού και ο Γενικός Λογιστής. Επειδή όμως και οι τρεις ανωτέρω κρατικοί αξιωματούχοι έχουν πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, κρίθηκε σκόπιμο να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να εκπροσωπούνται στις σχετικές συνεδρίες, όταν κωλύονται να παραστούν, από εκπροσώπους τους, με στόχο να διευκολύνεται η σύγκληση των συσκέψεων της επιτροπής αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, διαφωνώντας ως θέμα αρχής με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την καταψήφισή του.

Προβαίνοντας στην εισήγησή της αυτή, η επιτροπή θεωρεί ότι η εκπροσώπηση των υπό αναφορά μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα στη διεξαγωγή των συνεδριών της, παρακωλύοντας σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες της, αφού δε θα είναι δυνατή η έγκαιρη και γρήγορη λήψη αποφάσεων.

8 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων