Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το Έτος 2001 Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Ελένη Θεοχάρους Μάριος Ματσάκης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Κυριάκος Τυρίμος Δώρος Θεοδώρου
Δώρος Χριστοδουλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Ο προϋπολογισμός του ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) προβλέπει για το 2001 έξοδα ύψους £60.925 και έσοδα ύψους £55.000 που προέρχονται αποκλειστικά από κυβερνητική χορηγία. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων θα διατεθεί για την παροχή βοηθημάτων σε ασθενείς του AIDS και για την εκστρατεία πρόληψης της ασθένειας αυτής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να παρατηρήσει ότι αναμένει από την κυβέρνηση να αυξήσει περαιτέρω την κρατική χορηγία προς το ταμείο αυτό και παράλληλα να παράσχει κίνητρα στις εθελοντικές οργανώσεις για περαιτέρω δραστηριοποίησή τους τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και στον τομέα στήριξης των οροθετικών ατόμων και των οικογενειών τους.

 

8 Οκτωβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων