Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Μαρτυρία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους
Μαρία Κυριακού Μάρκος Κυπριανού
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Κώστας Παπακώστας Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Αλλοδαπών Δικαστηρίων (Μαρτυρία), ώστε η αμοιβή προσώπου, στο οποίο ανατίθεται η εξέταση μαρτύρων και δεν τελεί στην υπηρεσία της Δημοκρατίας, να καθορίζεται με διαδικαστικούς κανονισμούς από το Ανώτατο Δικαστήριο αντί αυτή να καθορίζεται με τη νομοθεσία αυτή και έτσι να καθίσταται πιο εύκολη η αναπροσαρμογή της με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα οικονομικά δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμοιβή που καθορίζει ο νόμος σήμερα για τη λήψη της μαρτυρίας αυτής είναι £2 την ημέρα και αυξάνεται στις £3 για κάθε πρόσθετη εργάσιμη μέρα.

Η τροπολογία που προτείνεται αποτελεί εισήγηση του Ανώτατου Δικαστηρίου με στόχο τη διευκόλυνση της λήψης της μαρτυρίας αυτής και από πρόσωπα εκτός της δικαστικής υπηρεσίας. Με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

5 Οκτωβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων