Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Τάσσος Παπαδόπουλος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Γιώργος Λιλλήκας Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να εξαιρεθούν από τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων. Όπως είναι γνωστό, η συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου είχε αρχίσει από την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί.

Αναλύοντας στην επιτροπή το όλο θέμα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι πολύ συχνά απαιτείται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών των εν λόγω υπηρεσιών, λόγω όμως της ιδιομορφίας της εκτελούμενης εργασίας είναι ανάγκη να δοθεί σε αυτές το δικαίωμα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χωρίς να υπόκεινται στους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στη βασική νομοθεσία στην τροποποίηση της οποίας αποσκοπεί το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ιδιαίτερη ανάγκη για εξαίρεση από τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων, σύμφωνα με τα πιο πάνω, προκύπτει σε σχέση με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στην οποία παρουσιάζεται κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους φόρτος εργασίας. Ο προβλεπόμενος περιορισμός επαναπρόσληψης του ίδιου έκτακτου προσωπικού μετά τη συμπλήρωση εξάμηνης υπηρεσίας στερεί από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας προσωπικό το οποίο έχει ήδη αποκτήσει την αναγκαία εκπαίδευση και τεχνογνωσία προκαλώντας έτσι προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία της.

Όσον αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην επιτροπή ότι έχει εκλείψει πλέον η ανάγκη για εξαίρεση του Υπουργικού Συμβουλίου από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων ζητώντας την απόσυρση του σχετικού μέρους του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου όλες οι πλευρές τάχθηκαν ως θέμα αρχής εναντίον της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για στελέχωση κυβερνητικών υπηρεσιών και τμημάτων, θεωρώντας ορθότερη την κάλυψη των αναγκών τους με μόνιμο προσωπικό και την ένταξη των αντίστοιχων θέσεων στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό μαζί με τη δέουσα αιτιολογία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της όλης συζήτησης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία των μελών της, βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, να εισηγηθεί στη Βουλή την καταψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Σεπτεμβρίου 2001

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων